Ik zoek nog handleidingen

Ik zoek nog handleidingen


Op deze pagina staan de handleidingen die ik nog zoek om mijn verzameling compleet te maken.
Kunt u mijn verzameling aanvullen? Of heeft u tips voor mij? Neem dan contact met mij op.

mail: gervanwijngaarden@het-leesplankje.nl

Deze Handleidingen zoek ik nog:


Handleiding voor het aanvankelijk onderwijs voor scholen uit voormalig Nederlands-Indie door M. B. Hoogeveen.

Twee handleidingen, een met opschrift "voor het aanvankelijk leesonderwijs voor de scholen in Nederlandsch Oost Indië" en de "Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs, Toelichting bij Hoogeveen's leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost Indië". In deze handleidingen is beschreven hoe de lesmaterialen te gebruiken. De handleiding heeft een afmeting van 15 cm bij 23 cm, en telt ongeveer 180 pagina's.

Ik zoek nog Handleiding voor het aanvankelijk onderwijs voor scholen uit voormalig Nederlands-Indie door M. B. Hoogeveen.
Ik zoek nog Handleiding voor het aanvankelijk onderwijs voor scholen uit voormalig Nederlands-Indie door M. B. Hoogeveen.

Handleiding voor het aanvankelijk onderwijs door M.B. Hoogeeveen.

Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs. Toelichting bij Hoogeveen's leesplank en bij de vertelselplaat, geïllustreerd en gebonden. Ik zoek de eerste 1910 en vierde druk uit 1912/1913.
De handleiding heeft een afmeting van 15 cm bij 23 cm, en telt ongeveer 156 pagina's.

ik zoek nog handleiding hoogeveen voor het aanvankelijk lezen

Handleiding "Vir die aanleer van lees" door E. Tismeer.


E. Tismeer, Departementele Instruktriese vir Kindertuin - methodes in die Kaapprovinsie en
L.B. Hosking, vroeer onderwyseres vir Kindertuin - Metodes aan die Opleidingskollege Wellington, Kaapprovinsie.


J. Hofmeyer .B. A., lektriese vir Afrikaans aan de Uniwersiteit van Stellenbosch.

Deze handeliding werd in Zuid-Afrika gebruikt bij de leesmethode "Ek kan lees".

Ik zoek nog Handleiding "Vir die aanleer van lees" door E. Tismeer.

Handleiding "Sprekende Beelden" door F. E. Becker.


In deze Handleiding "Sprekende beelden" (niet te verwarren met "Sprekende Letterbeelden" van Wulfsen) uit 1905 legt Becker uit het idee van het leesplankje van Hoogeveen te hebben overgenomen. En welke criteria hijzelf hanteert bij de samenstelling van zijn eigen woordenreeks.

Ik zoek nog handleiding Sprekende beelden van F. E. Becker

 

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden