Leesplaat J. H. Colenbrander omstreeks 1902.

Over deze Leesplaat:

 

Deze kleine leesplaat hoort bij de leesmethode " De nieuwe leerwijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven". Dit is de eerste uitgave van J.H. Colenbrander.

De leesplaat bestaat uit een tafereel met daaronder drie rijen met in totaal zestien afbeeldingen en normaalwoorden. Dat zijn woorden waarin de klinkers en medeklinkers hun ongewijzigde klank hebben.

De leesplaat is van karton, beplakt met papier en de afmeting is 27,5 x 28,5 cm.

De woorden zijn:
geit, zeep, does, hout, roos,
wiel, haan, beuk, duif, schuur,
mes, vat, bijl, hok, juk, wip.

Colenbrander 's leesplaat is de enige die geen afbeelding heeft van een kind of volwassene.

De uitgever van deze leesplaat was A. E. Kluwer uit Deventer.

De illustrator was J.B.B.

Bij deze leesplaat hoorden letterkaartjes en een letterdoosje, grote leesplaat voor klassikaal gebruik, oefeningen, een vijftal leesboekjes" Blijde kleuters' en een toelichting getiteld "Recht op het doel af".
Deze leesplaat kostte f 0,25

Deze leesplaat heb ik in bezit.

Letterdoosje.


Bij deze leesplaat hoorde een blikken letterdoosje.
Het doosje heeft een afmeting van 6cm.
Dit letterdoosje kostte f 0,30.

Dit letterdoosje heb ik in bezit.

Klassikale leesplaat.


Dit is de klassikale leesplaat van Colenbrander, op linnen, met houten rollen en omboord (dof gevernist).

De leesplaat — in acht kleuren uitgevoerd in steendruk en 1,10 mtr. bij 1,15 mtr. groot (zonder de rand) — bevat in de eerste plaats
een tafereel(vertelplaat) van 1,10 mtr. bij 36 cm. De beschrijving is als volgt:
Op den voorgrond, links, bevindt zich een landelijk huisje (in den linkerhoek zijn een paar hoogopgaande struiken afgebeeld), een paadje leidt er naar toe. In de deur ziet men de vrouw des huizes. Zij heeft in de rechterhand een broodmes, dat ze van den koopman heeft gekocht, die voor haar staat; twee platte manden met koopwaar staan bij hem,
in de rechterhand heeft hij een stukje zeep, dat hij te koop aanbiedt. Op zijn rug hangt schuin het juk, waaraan de manden worden gedragen. Voor het hek tegen de zijmuur in de linker-
hoek lopen eenige kippen en een haan. Voor het raam, rechts van de deur, is een perkje met rozestruikjes, waaraan nog een laatste roode roos groeit, ('t Is herfst). Op den hoek van 't huis staat een vat (regenton), waarin de pijp van de dakgoot uitkomt. Verder naar rechts zien we een wip, gemaakt van een boomstam en een plank, waarop twee jongens van acht a negen jaar
zitten. Een zwarte hond (does) staat er bij te kijken. Ongeveer in 't midden van het tafereel bevindt zich een beuk, waaronder een drietal kinderen van vijf tot acht jaar, een jongen en twee meisjes, ijverig zoekend naar de beukenootjes, die om de stam verspreid liggen. Links er van, meer op den achtergrond, op een grasveld, graast een geit. Aan den rechterkant zien wij een schuur met een kippenpoortje in den wand. Dicht bij de deur der schuur staat de
boer. Hij is bezig met een bijl hout te hakken op een hakblok; een aantal blokjes (kachelhouten) liggen op den grond verspreid bij een stapel op lengte afgezaagde boomtakken en stammen. Tegen de schuur hangt een duivenhok. Een duif zit op een der onderste vliegplankjes, een tweede op de schuur. Een ander paar komt aanvliegen.Bij de schuur en gedeeltelijk er achter staat een boerenkar, een der beide wielen ervan is goed zichtbaar.

Verder bevat de plaat zestien afbeeldingen van dingen, die op het tafereel voorkomen, in drie rijen, in deze volgorde:
(geit — zeep — does — hout — roos,
wiel — haan — beuk — duif' — schuur,
mes — vat — bijl — hok — juk — wip).
De namen staan onder de afbeeldingen gedrukt met duidelijke zwarte letters van
4,5cm. hoogte; ieder teken voor een
afzonderlijke klank staat op een eigen veldje van wit, waardoor verkregen is, dat het afzonderlijk in 't oog springt. Toch zijn de
veldjes, die door slechts dunne groene strepen zijn gescheiden, volstrekt geen beletsel voor het opvatten van elk woord als een geheel. Een woord is van een volgend door een rood vak gescheiden. Tusschen de afbeeldingen onderling zijn gele vakken.

Deze klassikale leesplaat kostte:
Onopgeplakt: f 7,50
Opgeplakt op linnen, met houten rollen en omboord: f 12,-

Deze kartonnen leesplaat zoek ik nog voor mijn collectie.

Letterkaartjes.


De letterkaartjes konden van dit karton losgeknipt worden en in het doosje worden bewaard. De kaartjes hebben een hoogte van 1,1cm. Dit is dezelfde hoogte als de letters op de leesplaat. De kartonnen plaat heeft een afmeting van 21 bij 28 cm.
Deze letterkaartjes kostte f 0,07

Deze letterkaart heb ik in bezit.

Leesboekjes.


Bij deze leesplaat hoorden vijf leesboekjes.

Deze leesboekjes in vijf deeltjes, getiteld: »Blijde Kleuters«, bevatten uitsluitend lesjes welke moesten dienen tot herhaling en
uitbreiding van de leesstof voor het bord.
De moeilijkheden van het lezen-leeren worden daarin geleidelijk aan de orde gesteld.
De boekjes zijn geschreven door D. van der Meulen.

In het Eerste deeltje kwamen alleen woorden voor van één letter-greep, bestaande uit twee, drie, vier en vijf klanken (de laatste sporadisch).

In het Tweede deeltje kwamen woorden met de klanken: ooi, aai, oei, au, eeuw, ieuw voor.

Het Derde deeltje bevat in hoofdzaak een- en tweelettergr. woorden; slechts hier en daar zal men een drie- of vierlettergr. woord aantreffen.

In het Vierde deeltje kwamen geen andere moeilijkheden meer voor dan alleen de a, o en i (kort uitgesproken) in de open lettergrepen van woorden als: kachel, pochen, lichaam, enz.

Het Vijfde (lees) deeltje is een sluitstukje van de serie met verhaaltjes.
Blijde kleuters kostte f 0,25 per stuk.
Deze leesboekjes zoek ik nog.

Enkele boekjes heb ik in bezit.

Oefeningen.


Het boekje genaamd "Oefeningen ten gebruikte bij het aanvankelijk onderwijs in lezen en zuiver schrijven aansluitend aan de methode "Recht op het doel af" met 45 tekeningen voor het bord en een toelichting voor het gebruik van onzer letterkaartjes" was te gebruiken voor de onderwijzer.
Deze oefeningen kostte f 1,20

Deze oefeningen heb ik in bezit.


Toelichting.


Toelichting "Recht op het doel af". Een eenvoudige, gemakkelijke en natuurlijke Methode voor het Aanvankelijk Leesonderwijs
met een Toelichting bij Colenbrander's Leesplaat, nieuwste hulpmiddel voor de „zelfwerkzaamheid" der leerlingen
bij het eerste onderwijs in Lezen.

In deze toelichting staat dat: "met behulp der leesplaat alle leerlingen, de achterlijke
niet uitgezonderd, nagenoeg geheel door eigen kracht en oefening zich in de leeskunst kunnen bekwamen".

Hoofdstukken uit de toelichting zijn:
I. Het aanvankelijk Leesonderwijs.
II. Beschrijving der Leesplaat.
III. Aanvankelijke kennismaking met de Leesplaat en de eerste klanken en tekens.
IV. Vooroefeningen.
V. Nadere kennismaking met de Leesplaat.
VI. Het lezen-leeren.
VII. De "Moeilijkheden".
VIII. Onze leesboekjes.
Deze handleiding kostte f 1,25

Deze toelichting zoek ik nog.

Leesplaat J. H. Colenbrander omstreeks 1902.

Leesplaat J. H. Colenbrander omstreeks 1902. Geit zeep does
letterdoosje J. H. Colenbrander. Geit zeep does
Klassikale leesplaat Geit zeep does J. H. Colenbrander
letterkaartjes J. H. Colenbrander omstreeks 1902. Geit zeep does
Eerste leesboekje " blijde kleuters" J. H. Colenbrander omstreeks 1902.
Tweede leesboekje " blijde kleuters" J. H. Colenbrander omstreeks 1902.
Derde leesboekje " blijde kleuters" J. H. Colenbrander omstreeks 1902.
Vierde leesboekje " blijde kleuters" J. H. Colenbrander omstreeks 1902.
Oefeningen ten gebruikte bij het aanvankelijk onderwijs in lezen en zuiver schrijven aansluitend aan de methode "Recht op het doel af
Handleiding "Recht op het doel af een eenvoudige, gemakkelijke en natuurlijke Methode voor het Aanvankelijk Leesonderwijs met een Toelichting bij Colenbrander's Leesplaat, nieuwste hulpmiddel voor de „zelfwerkzaamheid" der leerlingen bij het eerste onderwijs in Lezen".

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden