Leesplankje M.B. Hoogeveen 1967 t/m 1975.

Over dit plankje:


Dit "verbeterde leesplankje" is gebruikt bij
"Hoogeveen's verbeterde leesmethode bewerkt door mej E.A. Alderts". Dit is de vierde en laatste uitgave van het aap, noot, mies plankje.

Het plankje bestaat uit drie rijen met in totaal zeventien afbeeldingen van 4 cm hoog en zeventien normaalwoorden. Dat zijn woorden waarin de klinkers en medeklinkers hun ongewijzigde klank hebben.

Het plankje is van plastic beplakt met papier en de afmeting is ca 30 x 22,5 cm.

De woorden zijn:
aap, noot, mies, wim, zus, jet,
teun, vuur, gijs, lam, kees, bok,
weide, does, hok, duif, schapen.

Van dit plankje is ten opzichte van het eerder uitgebrachte plankje het hout vervangen door plastic. De lettertjes zitten in het plankje achter het klepje aan de rechterkant. In de handleiding staat dat er eigelijk niet meer gesproken kan worden over een leesplankje omdat het leesplankje van plastic is gemaakt. Een leesbordje zou beter zijn maar er is iets voor te zeggen dat het reeds zo lang ingeburgde woord te behouden, wat in deze handleiding daarom ook is gebeurd.

De uitgever van dit plankje was J.B. Wolters - Groningen.
In 1967 kostte dit leesplankje fl .....

Ontwerp: J. Ligthart, H. Scheepstra en familie.

De illustrator was Cornelis Jetses.

Bij dit plankje hoorden een klassikale leesplank, een handleiding, zes leesboekjes en facultatief twee oefenboekjes.

Dit leesplankje heb ik in bezit.

Letterdoosje.


Dit leesplankje heeft geen losse letterdoosjes meer zoals alle vorige uitvoeringen. De 55 lettertjes zitten nu in drie lettervakjes in het plankje die door middel van een klepje afgesloten kunnen worden. De lettertjes zijn net als het plankje ook van plastic.

Klassikale leesplank.


De afmeting van de leesplank is gewijzigd. De letters worden door de gleuven op hun plaats geschoven. Nieuwe woorden en zinnen worden samengesteld en klassikaal aangeboden. De leesplank is voorzien van haken, zodat hij kan worden opgehangen.
In 1967 kostte deze leesplank fl

Deze leesplank met gleuven kon ook gebruikt worden bij de taalmethode "Ontluikend Leven" van Mej Alderts; in het klassikale leesmeteriaal van Ontluiken Leven komen n.l. ook de hiernaast staande normaalwoorden voor.

Deze leesplank heb ik in bezit.

Vertselselplaat.


De vertelselplaat vormt een centraal onderdeel in Hoogeveen's methode voor het aanvankleijk onderwijs. De centrale figuur op de plaat is Teun, een man die een aapje aan een touw heeft. Op de plaat is van alles te beleven. De afbeeldingen van de vertelselplaat zijn terug te vinden op het leesplankje. De plaat heeft een afmeting van 123 cm bij 100 cm..
In 1967 kostte de plaat fl.......


Vanaf 1960 is de plaat gemoderniseerd. Kenmerken van de nieuwere versie is dat de plaat van canvas met twee stoken is gemaakt. En opgerold kan worden.

Deze vertelselplaat heb ik in bezit.

Handleiding.


Handleiding voor onderwijs in het aanvankelijk lezen M. B. Hoogeveen, verzorgd door E. A. Alderts. In de handleiding (derde druk uit 1967 en vierde druk uit 1970) is beschreven hoe de lesmaterialen gebruikt dienen te worden. De handleiding heeft een afmeting van 14 cm bij 21 cm, en telt ongeveer zesenvijftig pagina's.
In 1967 kostte deze handleiding fl .....
In 1970 kostte deze handleiding fl .....

Deze handleidingen heb ik in bezit.

Leesboekjes.


Bij dit plankje van Hoogeveen's leesmethode horen zes leesboekjes. De boekjes zijn door M.B. Hoogeveen, Jan Ligthart en H. Scheepstra, geschreven, geillustreerd door C. Jetses en bewerkt door E. A. Alderts.

De boekjes zijn 21 bij 17 cm.
In 1964 kostte een boekje fl....


Net als het leesplankje zijn de boekjes uitgegeven door J.B. Wolters - Groningen.

Vanaf 1961 deed de gelegenheid zich voor na de keuze om een nieuw lettertype te gebruiken om deze vernieuwing te doen samengaan met een algehele herziening van de tekst.
De inhoud van de boekjes is praktisch ongewijzigd gebleven; de tekst is iets vereenvoudigd en aangepast aan het hedendaagse taalgebruik.

Evenals vroeger bevat het eerste leesboekje slechts woorden van het type 'aap', 'mij' en 'raam', waarbij , waarbij , met uitzondering van de normaalwoorden van het plankje, woordjes beginnende met h, k, b, p, d, en t zijn vermeden, evenals woorden die met een d of b eindigen.
Het woordje 'het' komt wel voor in het eerste boekje. Vanaf blz. negenentwintig komt het tweelettergrepige woord 'moeder' ook voor. Ook dit kan men globaal aanleren. De stomme e is evenals in het lidwoord 'de' met een kleinere letter aangegeven.

Het eerste gedeelte van het tweede leesboekje bevat hetzelfde type woorden als het eerste; vanaf blz. elf komen er ook in voor de woordjes beginnende met h, k, b, p, d en t. De stomme e, die vanaf blz. twaalf gebruikt is in woordjes als 'je', 'ze' en 'te', is nog te klein gedrukt.

Het derde leesboekje bevat eenlettergrepige woorden waarin twee medeklinkers naast elkaar voorkomen. Nog steeds de kleine e klein gedrukt. Af en toe is het woordje 'heb' gebruikt.

In het vierde boekje zijn de volgende moeilijkheden verwerkt: de stommer e (nu gewoon gedrukt); de enkele klinker in open lettergrepen; de dubbele medeklinker; de d en de b aan het eind van een woord, en ten slotte de hoofdletters.

Het vijfde boekje geeft woorden met tweeklanken aai, oei, ooi, ou(w), au(w), eeuw en ieuw en de lettercombinaties ng en nk.

In het zesde boekje zijn uitgangen -lijk en -ig ingevoerd.

Ik mis nog een enkel boekje in mijn collectie.

Oefenboekjes

Deze oefenboekjes vervingen de eerder uitgekomen boekjes met leesoefeningen. De illustraties zijn wel uit de leesoefeningen overgenomen. Echter is de oefenstof en tekst verbeterd door E.A.Alderts.

Deze oefenboekjes heb ik in bezit.

Standaard voor klassikale leesplank.

De standaard van hout met de verhoging is vervangen door een metalen frame waar de klassikale leesplank op diverse hoogtes met beugels op gemonteerd kon worden.

Deze standaard heb ik in bezit.

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1967 t/m 1975.

Leesplankje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies

letterdoosje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Klassikale leespank M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Vertelselplaat M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Handleiding M.B. Hoogeveen 1967. Aap Noot Mies
Handleiding M.B. Hoogeveen 1970. Aap Noot Mies
Eerste leesboekje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Derde leesboekje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Vierde leesboekje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Zesde leesboekje M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies
Oefenboekje M.B. Hoogeveen 1967. Aap Noot Mies
oefenboekje M.B. Hoogeveen 1970. Aap Noot Mies
Klassikale leesplank standaard M.B. Hoogeveen 1967-1975. Aap Noot Mies

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden