Leesplankje E. Tismeer omstreeks 1932.

Over dit plankje (leesplankie):


Dit leesplankje is in Zuid-Afrika gebruikt bij de lees(klank) methode" Ek kan lees" van E. Tismeer en L.B. Hosking.

Het plankje bestaat uit drie rijen met in totaal negentien afbeeldingen en normaalwoorden. Dat zijn woorden waarin de klinkers en medeklinkers hun ongewijzigde klank hebben.

Het plankje is van hout beplakt met papier en de afmeting is 30 x 20,5 cm.

De woorden zijn:
lam, wit, piet, leen, let, 'n aap,
boer, lei, tys, neut, poon, bok,
saag, vuur, jok, hut, tou, duif, diere.

Bij dit plankje zijn zes woordjes overgenomen van het aap noot mies plankje nl: 'n aap - neut (noot) - vuur - lam - bok - duif. Sommige woordjes leken op elkaar zoals: let (jet) en tys (gijs).

Dit is een bijna indentieke variant van het plankje uit 1930, waarbij de lam en neut verwisseld zijn. Waarom dit is gedaan is niet bekend, vermoedelijk was de "a" beter dan de "eu" om mee te beginnen.

De uitgever van dit plankje was N.V. Swets en Zeitlinger in Amsterdam.

De illustrator was M. M. Johnson, onderwijseres te Outshoorn.

Bij dit plankje hoorde een handleiding, letterdoosje (letterdosie), en vijf leesboekjes (leesboekies).

Klik op het leesplankje voor een vergroting.

Dit leesplankje heb ik in bezit.

Letterdoosje.


Bij het leesplankje hoort één metalen letterdoosje (letterdosie) en heeft een diameter van 7,4 bij 2,8 cm.

Dit letterdoosje heb ik in bezit.

Handleiding.


Handleiding vir die aanleer van lees.

E. Tismeer, Departementele Instruktriese vir Kindertuin - methodes in die Kaapprovinsie en
L.B. Hosking, vroeer onderwyseres vir Kindertuin - Metodes aan die Opleidingskollege Wellington, Kaapprovinsie.

Dit betreft de twede druk opnuut hersien deur
J. Hofmeyer .B. A., lektriese vir Afrikaans aan de Uniwersiteit van Stellenbosch.

Deze handleiding en de leesboekjes zijn net zoals het plankje en doosje uitgegeven door N.V. Swets en Zeitlinger, Amsterdam.

In het voorwoord van deze handleiding staat:
Ons is dank verskuldig aan Mnr. M. B. Hoogeveen van Haarlem, Holland, die grondlegger en aan die firma J. B. Wolters van Groningen, die uitgewer van die methode waar ons s'n, met hul toestemming, op steun.

Deze handleiding zoek ik nog voor mijn collectie.

Blader door de handleiding.

Leesboekjes.


Bij dit plankje van E. Tismeer hoorde vijf leesboekjes. De eerste boekjes van 1929 en 1930 zijn zwart-wit. Deze boekjes van 1931 t/m 1936 zijn in kleur afgedrukt. In het boekje "sub-standerd A" staat het plankje afgebeeld. In de eerdere versies niet.

Van links naar rechts:

Ek kan lees, sub - standerd A, 1937

Ek kan lees, sub - standerd B, boek 1, 1939

Ek kan lees, sub - standerd B, boek 2, 1933

Ek kan lees, standerd 1, boek 1, 1931

Ek kan lees, standerd 1, boek 2

Klik op de leesboekje, om ze door te bladeren.

Deze boekjes zoek ik nog voor mijn collectie.

Leesplankje E. Tismeer omstreeks 1932.

Leesplankje E. Tismeer omstreeks 1932.
letterdoosje Hoogeveen 1910-1916. Aap Noot Mies
Handleiding vir die aanleer van lees E. Tismeer 1932
Leesboekje E. Tismeer sub standerd A 1936
Leesboekje E. Tismeer sub standerd B  Boek 1 1939
Leesboekje E. Tismeer sub standerd B  Boek 21 1936
Leesboekje E. Tismeer  standerd 1 Boek 1 1929
Leesboekje E. Tismeer standerd 1 Boek 1 1931

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden