Even voorstellen:


Mijn naam is Ger van Wijngaarden, facilitair beheerder op de Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht.
Ik verzamel leermiddelen (klassikale leesplank, vertelselplaat, leesplankje, handleiding, letterdoosje en leesboekje) van aanvankelijk taal- en leesmethodes die in het onderwijs gebruikt werden.
De aap noot mies methode van M.B. Hoogeveen is bijvoorbeeld bij veel mensen de bekendste.

Al jaren loop ik veilingen, vlooienmarkten en basisscholen af om mijn verzameling compleet te maken.
Als u nog iets op de zolder of in de kelder heeft liggen, ben ik vast ge‚àö√òntereseerd en bereid om langs te komen.

Hier stel ik mij met een filmpje voor.

Vanaf omstreeks 1900 zijn leesplankjes in het onderwijs gebruikt en deze hebben mijn bijzondere interesse.

Ook voor bijvoorbeeld studenten die een scriptie schrijven kan deze pagina informatief zijn.
Veel informatie en afbeeldingen heb ik van diverse uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum.

Op alle afbeeldingen van Wolters-Noordhoff bv berust copyright.

mail: gervanwijngaarden@het-leesplankje.nl
tel: 06 -12478942

Foto van Ger van Wijngaarden
Mijn verzameling thuis


Klik hier voor een impressie van mijn verzameling thuis.


Verzamelaarsjaarbeurs

Mijn verzameling leesplanken is weer te bewonderen op het museumplein van de verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht op 16 en 17 november 2024.

Hier meer informatie over mijn gift (Hebreeuws leesplankje) aan het Nationaal Onderwijsmuseum

Mijn eerste bladerboekjes:


Leesboekje "Ek Kan Lees" bij Zuid-Afrikaans leesplankje.

Wat is een leesplank of leesplankje.


Een leesplankje is een hulpmiddel bij het leren lezen dat bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld, gelegd kunnen worden.
Het plankje heeft vijftien tot negentien afbeeldingen. De woorden zijn normaalwoorden, die tezamen de belangrijkste klankzuivere letters of tweeklanken van het alfabet bevatten. Het leesplankje was meestal van hout, later is het ook in kunststof uitgevoerd. Voor de klas staat een grote klassikale leesplank en een vertelselplaat. Ieder kind heeft een klein leesplankje op tafel liggen, met losse letterkaartjes in een letterdoosje. Meestal hoorde bij de methode ook een aantal leesboekjes. De leesmethode wordt uitgelegd in een handleiding voor de leerkracht. Het Aap Noot Mies leesplankje is bij de meeste mensen wel het bekendste leesplankje.

Leesplankje M.B. Hoogeveen omstreeks 1894.

Eerste uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef". Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1894.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: M.D. Brinkgreve - Deventer.
Dit plankje zoek ik nog voor mijn collectie.
Meer over dit plankje

Tweede uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef"
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1897.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: M.D. Brinkgreve - Deventer.
Dit plankje zoek ik nog voor mijn collectie.          
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen omstreeks 1898.

Derde uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1898.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: M.D. Brinkgreve - Deventer.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen omstreeks 1898.

Vierde uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1899.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: M.D. Brinkgreve - Deventer.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen omstreeks 1902.

Vijfde uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1902.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen omstreeks 1908.

Zesde uitgave: Leesplankje "Raam Roos Neef".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, rond 1908.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1910 t/m 1916.

Eerste uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1910 t/m 1916.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen.
Illustraties: Cornelis Jetses
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1917 t/m 1931.

Tweede versie: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1917 t/m 1930.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters te Groningen - Den Haag.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1933 t/m 1939.

Tweede uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies"
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1931 t/m 1932.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen - Den Haag.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1933 t/m 1939.

Tweede versie: Leesplankje "Aap Noot Mies"
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1933 t/m 1939.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen - Batavia.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1940 t/m 1949.

Derde versie: Leesplankje "Aap Noot Mies"
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1940 t/m 1949.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen - Batavia.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1950 t/m 1955.

Vierde versie: Leesplankje "Aap Noot Mies"
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1950 t/m 1957.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen - Djakarta.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1956 t/m 1960.

Vijfde versie: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1958 t/m 1960.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1961 t/m 1967.

Derde uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1961 t/m 1966.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters - Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit..
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1961 t/m 1967.

Tweede versie: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1961 t/m 1966.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters te Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen vanaf 1967 t/m 1970.

Vierde uitgave: Leesplankje "Aap Noot Mies".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1967 t/m 1975.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode.
Uitgeverij: J.B. Wolters te Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje Th. J. A. Hilgers omstreeks 1908.

Leesplankje "Muur Roos Vaas".
Ontwerp: Th.J.A. Hilgers, rond 1908.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode
voor de scholen in Nederlands Oost-Indië.
Uitgeverij: J. B.Wolters te Groningen..
Gebruikt in: niet aantoonbaar op de markt verschenen.
Dit plankje zoek ik nog voor mijn collectie.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen van 1918 t/m 1941.

Leesplankje "Jaap Gijs Dien".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1917 t/m 1933.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode voor de scholen in Nederlands Oost-Indë.
Uitgeverij: J. B.Wolters te Groningen.
Gebruikt in: voormalig Nederlands-Indië.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje M.B. Hoogeveen Indie van 1934 t/m 1941.

Leesplankje "Jaap Gijs Dien".
Ontwerp: M.B. Hoogeveen, vanaf 1934 t/m 1941.
Bij leesmethode: Hoogeveen's leesmethode voor de scholen in Nederlands Oost-Indë.
Uitgeverij: J. B.Wolters te Groningen.
Gebruikt in: voormalig Nederlands-Indië.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje E. Tismeer omstreeks 1930.

Leesplankje "Neut Wit Piet".
Ontwerp: E. Tismeer en M.M. Johnson,
rond 1930.
Bij leesmethode: Ek Kan Lees.
Uitgeverij: N.Swets & Zeitlinger.
Gebruikt in: Zuid Afrika.
Dit plankje zoek ik nog voor mijn collectie.
Meer over dit plankje

Leesplankje E. Tismeer omstreeks 1932.

Leesplankje "lam Wit Piet".
Ontwerp: E. Tismeer en M.M. Johnson, rond 1932.
Bij leesmethode: Ek Kan Lees.
Uitgeverij: N.Swets & Zeitlinger.
Gebruikt in: Zuid Afrika.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplaat J. H. Colenbrander omstreeks 1902.

Leesplaat "Geit Zeep Does".
Ontwerp: J.H. Colenbrander, rond 1902.
Bij leesmethode: Nieuwe leeswijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven.
Uitgeverij: A.E. kluwer te Deventer.
Deze leesplaat heb ik in bezit.
Meer over dit leesbordje

Leesplankje J. H. Colenbrander omstreeks 1902.

Tweede uitgave: Leesplankje "Geit Zeep Does".
Ontwerp: J.H. Colenbrander, rond 1902.
Bij leesmethode: Nieuwe leeswijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven.
Uitgeverij: A.E. kluwer te Deventer.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje J. H. Colenbrander omstreeks 1910.

Derde uitgave Leesplankje "Geit Zeep Does".
Ontwerp: J.H. Colenbrander, rond 1910.
Bij leesmethode: Nieuwe leeswijze voor het eerste onderwijs in lezen en zuiver schrijven.
Uitgeverij: A.E. kluwer te Deventer.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje F.E. Becker omstreeks 1905.

Eerste uitgave: Leesplankje "Aap Roos Zeef".
Ontwerp: G. Becker, rond 1905.
Bij leesmethode: Sprekende beelden.
Uitgeverij: R. K. Jongensweeshuis te Tilburg.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje F.E. Becker omstreeks 1910.

Tweede versie: Leesplankje "Aap Roos Zeef".
Ontwerp: G. Becker, rond 1910.
Bij leesmethode: Sprekende beelden.
Uitgeverij: R. K. Jongensweeshuis te Tilburg.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje F.E. Becker omstreeks 1934.

Derde versie: Leesplankje "Aap Roos Zeef".
Ontwerp: G. Becker, rond 1934.
Bij leesmethode: Ik lees al.
Uitgeverij: R. K. Jongensweeshuis te Tilburg.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje F.E. Becker omstreeks 1954.

Eerste uitgave: Leesplankje "Aap Roos Zeef".
Ontwerp: G. Becker, rond 1954.
Bij leesmethode: Ik lees al.
Uitgeverij: R. K. Jongensweeshuis te Tilburg.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje S. Engelsman omstreeks 1930.

Eerste uitgave: Joodse Leesplankje.
Ontwerp: S. H. I. Engelsman, rond 1930.
Bij leesmethode: geen.
Uitgeverij: Boekhandel J. L. Joachimsthal te Amsterdam
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Hebreeuws leesplankje Sagter 1955

Tweede uitgave: Joodse Leesplankje.
Ontwerp: L. Slagter, rond 1955.
Bij leesmethode: geen.
Uitgeverij: ?.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje H. J. Kooreman omstreeks 1976.

Leesplankje "Daan Gijs Mier"
Ontwerp: H.J.Kooreman, rond 1976.
Bij leesmethode: Letterstad.
Uitgeverij: J.B. Wolters te Groningen.
Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Leesplankje W.L. Zylstra rond 1950 - Par,Sok,Pet

Leesplank ('it lêsrak'') "Par Sok Pet"
Ontwerp: W.L. Zylstra, rond 1950.
Bij leesmethode: fan praten ta Lezen en Skriuwen.
Uitgeverij: door W.L Zylstra in eigen beheer.
Meer over deze leesplank ('it lêsrak'')

Leesplankje W.L. Zylstra rond 1950 Wâl, Rôt,Geit

Leesplank ('it lêsrak'') "wâl, rôt, Geit,"
Ontwerp: W.L. Zylstra, rond 1950.
Bij leesmethode: fan praten ta Lezen en Skriuwen.
Uitgeverij: door W.L Zylstra in eigen beheer.
Meer over deze leesplank ('it lêsrak'')

Leesplank: Stap Foar Stap 1970

Leesplank: Stap Foar Stap.
Ontwerp: ?, rond 1970.
Bij leesmethode: Stap Foar Stap.
Uitgeverij: Schaafsma en Brouwer te Dokkum Deze plank  heb ik in bezit. 
Meer over deze leesplank

Leesplankje: Stap Foar Stap 1976

Leesplankje: Stap Foar Stap.
Ontwerp: Tryntsje Bottema, rond 1976.
Bij leesmethode: Stap Foar Stap.
Uitgeverij: Schaafsma en Brouwer te Dokkum Dit plankje heb ik in bezit.
Meer over dit plankje

Klassikale leesplank Florijn. Leesmethode "van Woord tot woord".

Leesplank "Boek Tim Toos"
Ontwerp: Werkgroep-Florijn 1986.
Bij leesmethode: van Woord tot woord.
Uitgeverij: Van den Berg in Zwijndrecht              Deze plank heb ik in bezit.
Meer over deze leesplank

Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden