Leesplankje Neut Wit PietE. Tismeer omstreeks 1930.


Copyright © 2020— Ger van Wijngaarden